Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Liên hệ facebook khi gặp rắc rối

Cách liên hệ facebook khi gặp rắc rối, cách liên hệ support của Facebook.


Địa chỉ trung tâm hỗ trợ của facebook: https://www.facebook.com/help/?topic=suggestions

Địa chỉ liên hệ trực tiếp với facebook: http://facebook-developer.net/contact/

Trong trường hợp bạn bị mất fanpage do hacker lấy mất tài khoản thì có thể liên hệ với facebook để khôi phục.

Chúc bạn may mắn :)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét